Vďaka dotáciám rastie aj naša spoločnosť

 

Vďaka dotácii získanej z regionálneho príspevku – Podpora najmenej rozvinutých okresov, mohla naša spoločnosť HANY ULIČ s.r.o realizovať projekt za účelom rozšírenia a zefektívnenia výroby a distribúcie. Vďaka tomuto spolufinancovaniu mohla spoločnosť obnoviť zastarané technológie a autopark spoločnosti, čo nám umožnilo na trhu ďalej rásť, byť lepšie konkurencieschopný a malo to priamy vplyv na tvorbu nových pracovných miest.

 

Projekt „Rozšírenie a zefektívnenie výroby a distribúcie spoločnosti HANY ULIČ s.r.o.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program  Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Leave a Reply