Poďme sa pozrieť na to, ako sa podpora najmenej rozvinutých okresov prejavuje v praxi. V rámci tohto programu bol realizovaný projekt spoločnosti HANY ULIČ s.r.o. v nádhernej Uličskej doline, ktorá sa nachádza v pôvabnom a kúzelnom kúte Slovenska. Cieľom projektu bolo vytvorenie nového pracovného miesta a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, pričom spoločnosť HANY ULIČ s.r.o. chcela zároveň znížiť svoje náklady a zvýšiť efektivitu prevádzky.

 

Ako na to? Spoločnosť plánovala rozšíriť svoju prevádzku a tak vznikla potreba prístavby k existujúcej prevádzke. Tá im umožní dosiahnuť väčšiu produktivitu, zefektívniť výrobný proces a znižovať náklady. Vďaka tomu bude spoločnosť schopná konkurovať na trhu a prispieť k zlepšeniu miestneho hospodárstva.

 

Celý projekt bol podporený regionálnym príspevkom vo výške 40 000,00 EUR. Táto finančná injekcia je pre spoločnosť HANY ULIČ s.r.o. a Uličskú dolinu veľkým prínosom. Tento projekt má totiž potenciál pozitívne ovplyvniť miestnych obyvateľov a prispieť k ich lepšej kvalite života. Má to teda veľký význam pre rozvoj regiónu a miestne podnikanie.

 

Je skvelé vidieť, ako regionálna podpora môže mať skutočný dopad na rozvoj miestnych oblastí.

 

Projekt: PDF – Zníženie nezamestnanosti a podpora hospodárskej činnosti v Uličskej doline, zníženie ekonomických nákladov spoločnosti HANY ULIČ s.r.o., výrazne zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, vytvorenie nového pracovného miesta

Leave a Reply