V spoločnosti HANY ULIČ s.r.o. prebieha realizácia projektu „Rozšírenie prevádzky spoločnosti HANY ULIČ s.r.o. realizáciou prístavby k existujúcej prevádzke„, ktorý je realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

Leave a Reply